Sprawdzanie w toku...

Wynik powyższego sprawdzenia może zależeć od wykorzystywanego w danym momencie sposobu połączenia z Internetem. W związku z tym, sprawdzenie należy przeprowadzić oddzielnie dla każdej wykorzystywanej sieci WiFi oraz połączenia sieci komórkowej.

CERT Polska | Więcej informacji na temat działania Listy Ostrzeżeń można znaleźć w artykule "Lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami".